Block & Regeringsunderlag


Grafen visar antalet riksdagsmandat för olika mer eller mindre tänkbara regeringsunderlag, baserad på senaste Poll of polls. Notera att partier under riksdagsspärren inte tilldelas några mandat.

Regeringsunderlag ska i det här sammanhanget inte tolkas som att samtliga partier behöver ingå i regeringen, utan innebär endast att dessa partier utgör underlaget för en regering. Nuvarande regerings regeringsunderlag är exempelvis S + MP + V men endast S och MP ingår i regeringen. Ett regeringsunderlag av L + C + S + MP kan alltså likväl betyda att samtliga dessa sitter i en regering som att endast S sitter i regeringen men förhandlar budget med L, C och MP, eller att L, C och MP regerar och förhandlar budget med S.

Alternativen S + SD och M + SD är inkluderade främst som potentiella budgetblockande alternativ. Sverigedemokraterna visade hösten 2014 att de är villiga att rösta på en budget de inte står bakom i syfte att fälla en regering. Därmed måste ett regeringsunderlag i alla fall vara större än det största budgetblockande alternativet som kvarstår för att regeringen inte ska riskera att få sin budget fälld. Detta betyder mer specifikt att ett regeringsunderlag som inte inkluderar S eller SD, exempelvis en alliansregering (M + L + C + KD), som minst måste vara större än S + SD för att säkert kunna regera utan en uppgörelse med S eller SD. På samma sätt måste ett regeringsunderlag som inte inkluderar M eller SD vara större än M + SD. Detta beror på att samtliga partier normalt lägger en egen budget så att om en alliansregering lägger en budget och S + SD är större än dem då kommer alliansregeringens budget falla utifall SD väljer att rösta på den budget som S lagt.