Uppdatering av poll of polls med avseende på tracking polls

Sifo och Skop har inför upploppet av detta val börjat med dagligt uppdaterade opinionsmätningar, så kallade tracking polls. Dessa mätningar går till så att man tillfrågar väljare varje dag hur de tänker rösta, och använder svaren från de senaste X dagarna för att fastställa opinionsläget. Detta innebär att den publicerade mätningen en dag i huvudsak bygger på samma data som föregående mätning, vilket skiljer en tracking poll från en traditionell opinionsmätning där varje mätning bygger på nya data.

För att inte ge de dagliga tracking polls för mycket vikt i poll of polls har det krävts en mindre ändring av modellen. Ändringen innebär att mätningar från samma institut som överlappar viktas ner med antalet överlöpande mätningar.

Exempelvis om Sifo har två mätningar som ligger över 25 augusti så viktas varje mätning från sifo ner till hälften för den 25 augusti. Skulle Sifo istället ha tre mätningar över den 25 augusti så viktas varje mätning från Sifo ner till en tredjedel för den dagen.