Åter en förändring av modellen

Opinionsmätningarna kommer tätare och tätare och därmed känns det åter dags att skruva lite på modellen bakom pollofpoll.se.

Modellen har tidigare hanterat opinionsmätningar som punktskattningar. Det vill säga modellen har hanterat opinionsmätningar så som om de mätt opinionsläget för en viss dag. I detta fall den dag som infaller mitt emellan den dag opinionsmätningen påbörjades och den dag den avslutades.

Uppdateringen av modellen innebär att opinionsundersökningarna istället hanteras som en serie mätningar, en för varje dag från mätningens början till dess slut. En metod som även används av Botten Ada. I grafen syns detta genom att mätningarna inte längre representeras av ett kryss utan numera av en tun linje från början av mättningen till dess slut.

Fördelen med detta sätt att hantera mätningar är att det möjliggör en något mer uppdaterad bild av opinionsläget. Särskilt eftersom modellen behöver färre dagar av mätningar för att bli stabil.