Opinionsläge per parti

Opinionsläget per parti sedan första januari 2009 fram till och med senaste intervjudatum. Intervjuperioden är datumen då mätningen genomförts, sista intervjudatumet är således det datum då den senaste opinionsmätningen avslutades. Detta betyder att senaste intervjudatumet alltid är tidigare än senaste mätningens publiceringsdatum. För mer information se metod. Mandatfördelning är uträknad enligt samma metoder som valmyndighetens valsimulator. Partier under 4% tilldelas inga mandat.

Opinionsläget per parti sedan valet 2014

Opinionsläget per parti sedan första 14 september 2014 fram till och med senaste intervjudatum. Tabelldata för grafen återfinns här.

Opinionsläge per block samt mandatfördelning

Opinionsläge för vänster- (V + MP + S) och högerblocket (M + FP + C + KD), samt för SD. För majoritet i riksdagen krävs 175 mandat.

Förändring per parti sedan förra året

Opinionsförändring per parti ett år bakåt i tiden räknat från senaste mätdatum.

Opinionsläge per parti endast telefonintervjuer

Opinionsläge per parti sedan första januari 2009 fram till och med senaste intervjudatumet för opinionsinstitut som använder sig av telefonintervjuer det vill säga Ipsos, Novus, SCB och Sifo. Demoskop, YouGov, Inizio, United Minds och Sentio vilka endast använder sig av webbpaneler är exkluderade.

House effect

Uppskattning av den systematiska opinionsinstituteffekt,  så kallad House effect. Detta är den systematiska över- eller underskattning som institutet uppvisar jämfört med poll of polls sammanvägning. Värden nära noll betyder att institutets mätningar visar en liten systematisk avvikelse, positiva värden betyder att institutet systematiskt bedömer att partiets opinionsstöd är högre än poll of polls sammanvägning och negativa värden betyder motsatsen. I grafen ingår FI bland övriga partier, detta eftersom alla institut inte redovisar FI separat.

Senaste opinionsmätningar

De tio senaste opinionsmätningarna samt deras intervjuperiod. Notera att vissa institut inte publicerar separat data för FI utan att de då ingår i kategorin övrigt.

Institut M L C KD S V MP SD FIÖvriga Intervjuperiod
Indikator 19.2 3.7 5.3 3.7 31.0 9.9 7.2 18.6 0.0 1.4 5/6 - 26/6
Novus 18.7 3.4 5.7 3.8 30.6 9.6 7.4 20.1 0.0 0.7 10/6 - 17/6
Kantar-Sifo 19.1 3.3 5.4 4.6 32.7 8.5 5.6 19.1 0.0 1.7 3/6 - 16/6
Ipsos 18.0 3.0 6.0 4.0 33.0 10.0 6.0 19.0 0.0 1.0 4/6 - 16/6
Demoskop 18.3 2.6 4.3 3.3 33.0 9.1 5.8 21.3 0.0 2.3 2/6 - 11/6
Skop 19.9 4.3 4.7 5.5 30.0 9.8 4.8 18.4 0.0 2.6 4/6 - 6/6
SCB 19.8 3.2 4.5 2.8 35.0 8.2 5.2 19.5 0.0 1.8 2/5 - 30/5
Indikator 18.3 3.1 4.1 3.2 33.1 8.3 5.5 22.5 0.0 1.9 27/4 - 26/5
Ipsos 19.0 4.0 5.0 4.0 33.0 9.0 6.0 19.0 0.0 1.0 7/5 - 19/5
Novus 19.9 3.0 4.7 4.0 34.5 7.2 6.3 19.6 0.0 0.8 22/4 - 19/5
Demoskop 19.3 2.3 4.2 3.6 35.1 7.9 5.0 21.0 0.0 1.6 29/4 - 14/5