Åter en förändring av modellen

Opinionsmätningarna kommer tätare och tätare och därmed känns det åter dags att skruva lite på modellen bakom pollofpoll.se. Modellen har tidigare hanterat opinionsmätningar som punktskattningar. Det vill säga modellen har hanterat opinionsmätningar så som om de mätt opinionsläget för en viss dag. I detta fall den dag som infaller mitt emellan den dag opinionsmätningen påbörjades och den dag den avslutades…. Read more →

Kortat mätspann och förflyttning av interaktiv graf

Två mindre uppdateringar är gjorde. Den första uppdateringen rör modellen för  pollofpolls.se. Tidsspannet som pollofpolls.se har använt sig av har varit plus/minus 40 dagar. Det vill säga varje mätpunkt har räknats fram baserad på opinionsdata 40 dagar framåt och 40 dagar bakåt, det vill säga ett totalt tidsspann på 81 dagar (medräknat mätpunkten). Eftersom de sista ändpunkterna av naturliga skäl… Read more →

Poll of polls numera också med FI

Eftersom att FI lyckats ta sig in i EU-parlamentet och dessutom närmat sig opinionsstöd som skulle kunna bära dem hela vägen in i riksdagen, känns det inte riktigt bra att bara inkludera dem i gruppen övriga partier. Därför är numera pollofpoll.se uppdaterad så att även stödet för FI räknas ut. Så i graferna syns numera stödet för FI från och… Read more →

Uppdaterad modell för pollofpolls.se

Pollofpolls.se har sedan ungefär en månad en ny och förbättrad modell för att väga samman opinionsundersökningar. Målsättningen med pollofpoll.se har varit att använda den bästa tillgängliga metoden för att väga samman opinionsundersökningar. Det har tidigare inte funnits någon bra publicerad metod för hur denna sammanvägning ska göras som är anpassad för flerpartisystem som vi har i Sverige. Därför har pollofpolls.se tidigare… Read more →

Lanserar Pollofpoll.se

För ett år sedan var jag hemma och sjuk; vilket därmed också betydde uttråkad. I ett försöka att roa mig själv fick jag för mig att stoppade in Novus sammanställning av alla opinionsbildningar i Matlab, för vad annat ska man göra när man är sjuk. Matlab är en underbar miljö för att pröva algoritmer och matematiska eller statistiska modeller även… Read more →