Kortat mätspann och förflyttning av interaktiv graf

Två mindre uppdateringar är gjorde.

Den första uppdateringen rör modellen för  pollofpolls.se. Tidsspannet som pollofpolls.se har använt sig av har varit plus/minus 40 dagar. Det vill säga varje mätpunkt har räknats fram baserad på opinionsdata 40 dagar framåt och 40 dagar bakåt, det vill säga ett totalt tidsspann på 81 dagar (medräknat mätpunkten). Eftersom de sista ändpunkterna av naturliga skäl inte har någon mätning 40 dagar framåt att titta på (pga att dessa datum ännu inte inträffat) så har ändpunkterna kompenserat genom att förlänga tidsspannet bakåt så att det totala spannet fortsatt är 81 dagar.

Ett så långt tidsspann som 81 dagar skapade dock vissa problem med FI eftersom pålitlig data inte existerar så lång tid bakåt. Därtill gjorde det att den senaste tidens fall för ex Vänsterpartiet och Moderaterna antagligen underskattades. Därför har spannet kortats till 30 dagar framåt och bakåt, för ett totalspann på 61 dagar.

Den andra uppdateringen är rent estetisk. Att ha en interaktiv graf i form av google chart tycktes som en bra idé. Tyvärr verkade det hela inte fungera i iOS så de som surfade in via en iPhone eller iPad såg bara en tom och rätt trist blogg. Det finns säkert något bra sätt att lösa detta på men eftersom web-design inte är mitt yrke så lär sådant ta lite tid. Alltså är min klassiska bild tillbaka på framsidan. Den interaktiva bilden är istället förflyttad till fliken mer data, dit man för övrig kommer om man klickar på bilden.