Poll of polls numera också med FI

Eftersom att FI lyckats ta sig in i EU-parlamentet och dessutom närmat sig opinionsstöd som skulle kunna bära dem hela vägen in i riksdagen, känns det inte riktigt bra att bara inkludera dem i gruppen övriga partier. Därför är numera pollofpoll.se uppdaterad så att även stödet för FI räknas ut. Så i graferna syns numera stödet för FI från och med 1 april 2014. För datum innan detta räknas FI in bland gruppen övriga.

Den här uppdatering var inte helt enkel att göra, i huvudsak därför att logaritmen av 0 är odefinierad, och modellen bakom pollofpolls.se använder sig sig av logaritmer. Men efter ett antal koppar te och viss irritation gick det att få in även FI.

En ytterligare uppdatering som gjorts är att sammanvägningen numera visas som en separat interaktiv graf, istället för som tidigare som en bild. För den som gillar de gamla bilderna så går de fortfarande att finna under fliken Mer data.