Skattat opinionsläge i tabellformat

Poll of polls uppskattade opinionsläge  från och med 15 september 2014 fram till och med senaste intervjudatum för senast inkluderad mätning. CSV fil för tabellen återfinns här.

DatumMLCKDSVMPSDFI